page_banner

Soda Ash

 • sóda

  sóda

  Sóda je jedným zo základných materiálov pre chemický priemysel, používa sa hlavne v metalurgii, sklárstve, textilnom, farbivom, medicíne, syntetických detergentoch, ropnom a potravinárskom priemysle atď.

  1. Názov: Sóda hustá

  2. Molekulový vzorec: Na2CO3

  3. Molekulová hmotnosť: 106

  4. Fyzikálne vlastnosti: Sťahujúca chuť;relatívna hustota 2,532;teplota topenia 851 °C;rozpustnosť 21g 20 °C.

  5. Chemické vlastnosti: Silná stabilita, ale môže sa rozkladať aj pri vysokej teplote, čím vzniká oxid sodný a oxid uhličitý.Silná absorpcia vlhkosti, ľahko sa vytvára hrudka, nerozkladajú sa pri vysokých teplotách.

  6. Rozpustnosť: rozpustný vo vode, mierne rozpustný v etanole, nerozpustný v alkohole.

  7. Vzhľad: Biely prášok