page_banner

N-butylalkohol

  • N-butylalkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-butylalkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-butanol je organická zlúčenina s chemickým vzorcom CH3(CH2)3OH, čo je bezfarebná a priehľadná kvapalina, ktorá pri horení vydáva silný plameň.Má zápach podobný fuselovému oleju a jeho výpary sú dráždivé a môžu spôsobiť kašeľ.Teplota varu je 117-118 °C a relatívna hustota je 0,810.63 % n-butanolu a 37 % vody tvorí azeotrop.Miešateľný s mnohými inými organickými rozpúšťadlami.Získava sa fermentáciou cukrov alebo katalytickou hydrogenáciou n-butyraldehydu alebo butenalu.Používa sa ako rozpúšťadlo pre tuky, vosky, živice, šelak, laky atď., alebo pri výrobe farieb, umelého hodvábu, čistiacich prostriedkov atď.